Bežná 3-členná rodina vytvorí ročne viac ako tonu odpadu